Tag Archives: Phong Thủy Là Gì? Phong Thủy Cơ Bản

Phong Thủy Là Gì – 1

Phong Thủy Cơ Bản  Bài 1: Phong Thủy Là Gì Phong thủy (chữ Hán:風水) là học thuyết có nguồn gốc từ Trung Quốc cổ đại, chuyên nghiên cứu sự ảnh hưởng của hướng gió, hướng khí, mạch nước đến đời sống họa hay phúc của con người. Về mặt từ nguyên, 風 phong có nghĩa […]